Něco málo o mém životním koníčku

23.08.2020 11:04

Chtěl bych v tomto příspěvku poděkovat všem svým příznivcům mých stránek o historii i současnosti Plzně za jejich návštěvy zde. Nejen jim, ale i náhodným návštěvníkům a ostatním, kteří se chtějí něco dozvědět o městě nebo hledají nějaké informace či obrázky. Za zhruba 30 let se mi podařilo nashromáždit z různých zdrojů a pozůstalostí, ale třeba i darováním od lidí velké množství archiválií týkajících se Plzně. Také mám hodně výstřižků z novin i časopisů a dalších periodik. Moje knihovna obsahuje několik stovek knih, brožur, průvodců i jiných tiskovin o Plzni.

Před pár lety jsem se stěhoval, takže dodnes jsou části mého archivu i knihovny v různých krabicích, které jsou popsány, co se v nich nachází. Jestliže něco o Plzni hledám, musím pátrat nejdříve ve své databázi v notebooku, kde se hledaná informace nachází. Další potíží je čas, kterého se mi nedostává v takové míře, jak bych si přál. Docela se těším za pár měsíců do důchodu, kdy se budu moci věnovat svému milovanému koníčku naplno.

Také bych chtěl touto cestou poprosit, zda by někdo byl ochotný přispět různými zajímavostmi do mého archivu, co se týká historie Plzně. V současné době dávám dohromady nějaké zajímavosti o výstavách na plzeňském výstavišti, ať už se jedná o poválečné výstavy nebo Ex Plzeň či porevoluční akce v jeho prostorách. Sbírám i staré různé vstupenky nebo katalogy, čím starší, tím lépe. Věci bych si mohl popřípadě i zapůjčit k oskenování nebo ofotografovat.

Pohlednic a fotografií z historie Plzně mám asi přes tisíc, možná i více, již jsem to přestal počítat. Mám je rozdělené podle určitých témat, tak v nich je přehled. V současné době se je snažím digitalizovat, ale při tom množství je to běh na dlouhou trať, ne-li přímo maraton. Ale historie Plzně mne baví od dětství díky mému dědovi, který mne k tomu vlastně přivedl.

Takže ještě jednou díky a jsem rád, že zde mohu prezentovat svoji sbírku.

Zbyněk Šůcha – Lec