Nemocnice v Sadech 5. května - 25 let od zboření, psáno v roce 2017

27.09.2020 11:35

Sady 5. května - 25 let od zboření nemocnice I.

(publikováno na mém původním blogu 31. ledna 2017)

2. února 2017 uplynulo již 25 let od zboření Městské nemocnice v Sadech 5. května. Mně se to zdá jako kdyby to bylo nedávno a ne celé čtvrtstoletí. Než tuto nemocnici zbořili, tak jsem ji prolezl od sklepů po půdu a udělal fotografickou dokumentaci. Tento kubistický objekt pochází od architekta Hanuše Zápala a mrzí mne jeho zbourání. Mohl po přestavbě ještě sloužit i jiným účelům než jako původní nemocnice. Malá zajímavost - mnoho jeho oken jsem si tenkrát, když se jednalo o jeho památkové ochraně, odvezl na chalupu na výstavbu skleníku. Když jsem nakládal okna z tohoto objektu již potřetí do svého Žigulíku kombi, najednou se objevila hlídka VB v zelených uniformách a příslušník se mne ptal, jestli mám povolení na odvoz. Řekl jsem mu, že ne. Načež mi sdělil, že si mám dojít do městského muzea pro povolení na to, že si mohu okna z demolice vzít, protože se jedná o tom, že objekt bude památkově chráněný. Samozřejmě po jejich odjezdu jsem odjel a už se nevrátil pro další várku, protože jsem měl oken již dostatek na výstavbu skleníku. Ten dodnes stojí a slouží svému účelu.

 Fotografie zchátralého objektu bývalé nemocnice budu vkládat do fotogalerie... a pokračování příště...

 

Sady 5. května - 25 let od zboření nemocnice II.

(publikováno na mém původním blogu o Plzni 1. února 2017)

Dnes pokračuji v psaní o historii této budovy... Další fotky tohoto objektu jsou v mé fotogalerii Zmizelá Plzeň. Matně si pamatuji návštěvy v této městské nemocnici v 80. letech, kdy tady ležel můj bratr po těžké havárii na motorce. Chodby této budovy byly docela ponuré a některá schodiště jako někde ve věži - zatočené schody a kulatá zeď... Vzpomínky jsou jen útržkovité, je to dost dávno. Ve vrátnici seděla paní, která pletla nějaké hezké věci ze sisalu. Nemocnice vznikla pravděpodobně spojením několika budov. Zezadu, v místech bývalé Mlýnské strouhy se nacházely zbytky původních zdí, silně zarostlé křovím a náletovými dřevinami. Dalších pár fotek zase přidám příště, musím se probrat ve svém archivu...

 

Sady 5. května - 25 let od zboření nemocnice III.

(publikováno na mém původním blogu o Plzni 4. února 2017)

V dnešním pokračování o bývalé nemocnici v Sadech 5. května (dříve v Otakarových sadech) zmíním jen pár dalších údajů, které jsem našel v materiálech ve svém archivu.

V severovýchodním cípu města se nacházelo ve středověku několik mlýnů. Avšak jejich existence vzala většinou za své při obléháních města, nebo při požárech.

Bývalý Panský mlýn (jeho obrázek se nachází ve fotogalerii Zmizelá Plzeň), stávající kdysi v těchto místech, byl vystavěn roku 1643. Poté byl několikrát přestavěn. Nejdříve mlynářem Hýrou (vlastnícím i jiné mlýny v Plzni), a poté dalším majitelem Halbmayerem.

V roce 1897 byl mlýn po odkoupení městem adaptován na podružní stanici elektrické centrály, napájející elektřinou Plzeň a od roku 1899 dodávající proud také prvním plzeňským tramvajím. Mimoto budova sloužila i pro městské hasiče. Ti odtud vyjížděli až do roku 1913.

V letech 1923 - 1926, podle projektu architekta Hanuše Zápala, byla budova přestavěna plzeňskou stavební firmou Rudolfa Pelce. A připojením dalších okolních budov vznikl komplex Domů sociální péče. První část - chudobinec, se otevřela 1.7. roku 1924. Zbytek byl předán veřejnosti 28.3. 1926. Nacházela se zde centrální sociální a zdravotní péče, převedená sem z různých částí města. Například Masarykova liga proti tuberkulóze, dětské útulky, sirotčinec, chudobinec, poradna pro matky s dětmi, noclehárna, nouzové byty a Městský úřad sociální péče.

V roce 1951 zde vznikla Městská nemocnice (v 60. letech jsem jako malý kluk docházel do této budovy s rodiči na různá očkování), fungující v Sadech 5. května až asi do začátku 80. roků XX. století.

Přes protesty památkářů tento velký komplex budov byl srovnán se zemí 2. února 1992. Na jeho místě měl vyrůst hotel Diplomat. Ale po osmi letech, kdy zde bylo stále jen železobetonové torzo stavby a kde našli útočiště i plzeňští bezdomovci, nařídil Městský soud v Plzni v roce 2004 její odstranění.

Další firma se chopila šance a vystavěla tady hotel Courtyard, který byl slavnostně otevřen roku 2007. Okolí tohoto nového hotelu bylo vkusně upraveno do podoby parku. Zachován zůstal i barokní bastion s částmi zdí vedle hotelu, pocházející z doby okolo 1645, kdy byly přestavěny městské hradby kolem Plzně.

Toto místo přitahuje nejen Plzeňany, ale i návštěvníky města, k procházkám ve vzniklém parku i k příjemnému posezení okolo jezírka v bývalé Mlýnské strouze.